Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Käyttöehdot

1. YLEISTÄ

PB-Media Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamien ja ylläpitämien verkkopalvelujen (jäljempänä Palvelu) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä Käyttäjä) voivat saada tietoa seuraa koskevista asioista. Palvelu sisältää sekä kaikille avointa sisältöä että ainoastaan Palveluntarjoajan jäsenille tarkoitettua sisältöä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palvelun ja Käyttäjän välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Palveluntarjoalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä, Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

2. OHJELMAT JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle laitejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. OIKEUDET

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoalla ja sen muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet www.urheilusuomi.com -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimista. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien "robot-", "spider-" "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) kappaleiden valmistaseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle Palvelun sivuja tai osia niistä omiaa yksityistä käyttöään varten. Sivujen tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhin vastaavaan tarkoitukseen on kielletty. Käyttäjällä on lisäksi oikeus sijoitta omille verkkosivuilleen linkkii Palvelun etusivulle.Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta uuteen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on sallittu ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

4. VASTUU SISÄLLÖSTÄ

Palveluntarjoajan tuottama sisältö
Palveluntarjoaja vastaan palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Palvelun tietosuojakuvaus/rekisteriseloste
Tietosuojalauseke

6. KÄYTTÖKATKOT

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun virheettömästä toiminnasta tai ominaisuuksista.

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siittä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan ilmoituksen tekohetkellä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevät säännökset. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa.


Takaisin edelliselle sivulle